top of page

Transportna ekonomika

Transportna ekonomika se ukvarja s preučevanjem ekonomskih pojavov v transportnem sistemu. Začetki raziskovanja ekonomskih pojavov v transportu segajo v začetek 20. stoletja z objavo prvih študij iz tega področja (Button, 2010). Ukvarjali so se predvsem s konkurenčnostjo v transportu, investicijami v transportno infrastrukturo in zaračunavanjem za uporabo infrastrukture. 

Temeljna področja transportne ekonomike so:

  • transportna ponudba in povpraševanje, ki se ukvarja z značilnostmi različnih tržnih struktur;

  • transportna politika s področji infrastrukturne politike, eksternalij in obdavčevanja;

  • ekonomika transportnega managementa, ki je večinoma povezana s preučevanjem stroškovnih struktur znotraj transportnih sistemov;

  • organizacija transportnega sektorja in njihova vloga v oskrbovalnih verigah.

bottom of page