top of page
Black and White Traffic

ARIS: Ciljni raziskovalni program

UM FL LOGO.png
ARIS LOGO.png
AVP LOGO.jpeg

Razpis: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2023"

 

Naslov projekta: Evalvacija učinkovitosti rehabilitacijskih programov in programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo / Evaluation of the effectiveness of rehabilitation programs and a program of additional training for safe driving

 

Obseg financiranja: Raziskovalni projekt V5-2343, s cenovno kategorijo B, se sofinancira iz sredstev Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in iz sredstev Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP). Raziskovalni projekt bo sofinanciran v trajanju 24 mesecev. 

Trajanje projekta: od 01.10.2023 do 30.09.2025

Koordinator projekta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

 

Vodja projekta: 

red. prof. Dr. Darja Topolšek (https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/15443)

Sodelujoči:

doc. dr. Tina Cvahte Ojsteršek (https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/41396)

doc. dr. Uroš Kramar (https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/31853)

 asist. dr. Mateja Forte (https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/44781)

Spletna stran: 

https://www.labtmt.org/crp-2023

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20705

bottom of page