top of page

Izvedene aktivnosti v okviru projekta

Delovni Sklop 1 (ZAKLJUČEN)

DS1: Analiza trenutnega stanja rehabilitacijskih programov v širšem okolju in njihova učinkovitost
Aktivnost 1.1: Sistematično zbiranje in proučevanje obstoječih rehabilitacijskih programov in programov dodatnih usposabljanj za varno vožnjo v tujem okolju. 
Aktivnost 1.2: Sistematsko zbiranje in prikaz ugotovitev obstoječih evalvacij učinkovitosti programov.
Aktivnost 1.3: Sistem napotitve in procesa izvajanja programov v Sloveniji. 
Aktivnost 1.4: Uskladitev poteka aktivnosti z deležniki. 

 

Zaključeno 1. vmesno poročilo (januar 2024)

 

Prvi del vmesnega poročila obsega stanje prometne varnosti, s poudarkom na povzročitvi prometnih nesreč pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc. Ta poudarek je povezan z izvedbo rehabilitacijskih programov, na katere so, večinoma tudi v tujini, napoteni kršitelji, ki so vozili pod vplivom alkohola ali opojnih substanc. 

V tem poročilu tako v skladu s prijavo na razpis zasledujemo naslednje aktivnosti in cilje.  Tako poročilo zajema določene vsebine, povezane z aktivnostmi (v sklopu DS1):
•    Aktivnost 1.1: Sistematično zbiranje in proučevanje obstoječih rehabilitacijskih programov in programov dodatnih usposabljanj za varno vožnjo v tujem okolju.
•    Aktivnost 1.2: Sistematsko zbiranje in prikaz ugotovitev obstoječih evalvacij učinkovitosti programov.
•    Aktivnost 1.3: Sistem napotitve in procesa izvajanja programov v Sloveniji.

S tem se zasledujejo cilji:
•    C1. Proučiti obstoječe rehabilitacijske ali izobraževalne programe v tujih praksah.
•    C 3. Proučiti postopek o ugotovljenem prekršku, izreku ukrepa oz. sklepih s strani sodišč, razvrstitvi v posamezne rehabilitacijske programe, izvajanju kontrolnih zdravniških pregledov ter izvajanju rehabilitacijskih programov in poteka pogojne dobe. 
•    C 11. Ugotoviti, ali so rehabilitacijski programi učinkoviti do mere, da se to dejansko odrazi na vedenju in stališčih posameznikov po zaključenih programih. Cilj se delno doseže iz pregleda literature in obstoječih evalvacij programov.
•    C 12. Združiti ugotovljene značilnosti in učinke rehabilitacijskih programov ter pripraviti smernice za nadgradnjo in izboljšanje programov. Ta cilj je s tem poročilom delno dosežen.

 

Delovni Sklop 2:

DS2: Ugotavljanje stališča udeležencev in izvajalcev programov glede samih programov Izobraževalni ukrepi oziroma rehabilitacijski programi so namenjeni ozaveščanju udeležencev programa in spreminjanju njihovega vedenja v prometu. 

 

Aktivnost 2.1: Pridobivanje in analiziranje mnenj, stališč in vedenja udeležencev programov. 

Aktivnost 2.2: Delavnice z izvajalci programa in odgovornimi za program na AVP Delavnice z izvajalci programov in odgovornimi na Agenciji za varnost prometa RS bodo omogočale izmenjavo izkušenj o prednostih in slabostih programov. 
 

Delovni Sklop 2 

DS2: DS2: Ugotavljanje stališča udeležencev in izvajalcev programov glede samih programov

Aktivnost 2.1: Pridobivanje in analiziranje mnenj, stališč in vedenja udeležencev programov

Aktivnost 2.2: Delavnice z izvajalci programa in odgovornimi za program na AVP

bottom of page