top of page

Celostno prometno načrtovanje

Nacionalne smernice za pripravo Občinske celostne prometne strategije poudarjajo "Celostno razumevanje in obravnava prometa sta ključni izhodiščni točki, ko želimo v lastni skupnosti doseči vse to, kar imajo najboljši – visoko kakovost življenja in dobre pogoje za razvoj –, ter hkrati pri tem ravnati strateško preudarno, finančno učinkovito in s široko podporo prebivalcev."

Raziskave v evropskih mestih, ki so uspešno dosegla opazne spremembe potovalnih navad, nasprotno kažejo pogosto implementacijo izvedbeno bolj zahtevnih svežnjev ukrepov. Nacionalne smernice za pripravo Občinske celostne prometne strategije obsegajo sledeče svežnje:

  • Umirjanje prometa: zmanjševanje obsega in hitrosti avtomobilskega prometa, ne le s prometnim označevanjem in režimi, ampak s preureditvami, ki omogočijo, da ulice postanejo prijetnejše za hojo in kolesarjenje.

  • Načrti vodenja prometa: uvajanje prometnih režimov in ureditev na večjem območju, s katerimi se ohranja dobro dostopnost peš, s kolesom in javnim prevozom, omejuje pa kratka potovanja in prehodnost z osebnim avtomobilom.

  • Upravljanje parkiranja: uvajanje časovno omejenega ali plačljivega parkiranja (oziroma kombinacije) na celotnem območju naselja in učinkovit nadzor nad izvajanjem režimov.

  • Transformacija cestnih površin: preurejanje površin za vožnjo in parkiranje avtomobilov na mestnih ulicah in trgih v površine za pešce, kolesarje in javni prevoz ter v kakovosten javni prostor, namenjen prebivalcem.

  • Boljši javni prevoz: ukrepi za hitrejši, pogostejši, neposrednejši, enostavnejši za uporabo in dostopnejši javni prevoz, zlasti za redne uporabnike.

  • Kolesarska infrastruktura: vzpostavljanje sklenjenega in gostega omrežja širokih, varnih, hitrih in neposrednih kolesarskih povezav.

  • Zeleni koridorji: vzpostavljanje ločenih povezav za hojo in kolesarjenje s poudarkom na zagotavljanju kakovostnega okolja (denimo urbana oprema, igrala, večji delež zelenih površin in senčenje).

  • Raba prostora: usmerjanje gradnje višjih gostot v bližino kolesarskih povezav in prog javnega prevoza. Dolgoročno zagotavljanje gostejše poselitve in mešanja rab ter omejevanje širjenja poselitve, da prebivalci ne opravljajo dolgih dnevnih poti.

GIZ_Plakat_SUTP_Slovenian.jpg
bottom of page