top of page

Prof. Dr. Darja Topošek

Vodja laboratorija

2.jpg

Sem Darja Topolšek, predstojnica Laboratorija za trajnostno mobilnost in transport in predstojnica Katedre za trajnostno logistiko in mobilnost. Moj znanstveno raziskovalni fokus izhaja že iz dodiplomskega študija na Fakulteti za gradbeništvo UM; smer promet, kjer sem svoje diplomsko delo usmerila v področje prometne varnosti, ob tem pa je prejela tudi Rektorjevo nagrado. Po zaključku dodiplomskega študija sem se zaposlila na isti fakulteti, kot mlada raziskovalka, in leta 2004 zaključila magistrski študij. Od leta 2008 sem redno zaposlena na Fakulteti za logistiko UM, kjer sem leta 2010 tudi doktorirala kot prva doktorandka te fakultete.  

Svoje znanstvenoraziskovalno delo še naprej usmerjam v področje mobilnosti, s posebnim poudarkom na področju prometne varnosti. Cestna prometna varnost je, po mojem mnenju, področje, ki mu je potrebno posvečati veliko pozornosti, s poudarkom na novih oblikah mobilnosti, ki velikokrat poleg pozitivnih učinkov, prinesejo negativen vpliv na prometno varnost. 

Moje objave

ČLANI LABORATORIJA

Izr. Prof. Dr. Marjan Sternad

fakulteta-portreti-foto-natasa-muller-38-256x361.jpeg

Izr. prof. dr. Marjan Sternad je leta 2002 zaključil dodiplomski študij na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor. Na isti fakulteti je leta 2008 še zaključil podiplomski študij in pridobil naziv magister znanosti s področja ekonomije. Leta 2016 je zaključil doktorat na Fakulteti za logistiko in pridobil naziv doktor znanosti. Konec leta 2016 se je habilitiral v naziv docent iz področja logistike, leta 2021 pa se je habilitiral v naziv izredni profesor iz področja logistike. 

Moje objave

Doc. Dr. Tina Cvahte Ojsteršek

1668091186124.jpeg

Tina Cvahte Ojsteršek je docentka s področja logistike (tehnika). Njena glavna interesna področja vključujejo proučevanje prometne in logistične varnosti, transportne logistike in mestne logistike. V zadnjem času se največ posveča raziskavam s področja obnašanja voznikov in vizualne pozornosti v različnih prometnih in logističnih situacijah. Pedagoško je aktivna pri več predmetih s področja transporta, distribucije in mobilnosti.

Moje objave

Doc. Dr. Uroš Kramar

Screenshot 2020-11-09 at 10.09.31.png

Moje ime je Uroš Kramar. Sem docent in od leta 2005 redno zaposlen na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru za področje logistika (družboslovje). Sodelujem pri več predmetih iz področij ekonomije, planiranja, nabave, managementa, procesov, kakovosti, logistike in oskrbovalnih verig. Vrsto let sem se ukvarjal tudi z organizacijo, izvedbo in logistiko množičnih prireditev in oblikovanjem celostne podobe podjetja. V sklopu raziskovalnega dela aktivno raziskujem in sodelujem v različnih raziskovalnih projektih kot vodja ali kot član iz področij mobilnosti, odločitvenih procesov, planiranja, ekonomije, logistike in oskrbovalnih verig. 

Moje objave

Igor Grofelnik, mag. inž. log.

download.jpg

Sem Igor Grofelnik mag. inž. log. In sem asistent na Fakulteti za logistiko, Univerze v Mariboru. Sem aktiven raziskovalec na področju tehnologije dronov v povezavi z emisijami in negativnimi vplivi le-teh na urbano okolje. Raziskujem tudi področje vodikovih tehnologij v povezavi s transportom. V zadnjih letih sem aktivno sodeloval v več raziskovalnih projektih s poudarkom na simulaciji in optimizaciji proizvodnih linij, postavitvi logističnih platform ter razvojem trajnostnih oskrbovalnih verig, prav tako pa imam precej delovnih izkušenj pridobljenih v gospodarstvu (Bosch, SPD, PROLOG, ŠUMER, Lip Bled, GOST, RECA…). 

Moje objave

NAŠI ZUNANJI SODELAVCI

bottom of page