top of page

TRENUTNE RAZPISANE TEME

ODPRTE RAZISKOVALNE TEME (VS/UN/MAG/DR) 

 

NAVODILO: 

* Pri pripravi in pisanju pisnih del na Fakulteti za logistiko UM, se je potrebno držati pravil, do katerih dostopate 

 

* Vsak student poleg raziskave oz. diplomske/magistrske/doktorske naloge pripravi strnjeno poročilo v obliki članka, ki bo del vsakokratnega letnega poročila Laboratorija za zelene tehnologije.

bottom of page